+ 0
Court Appearances
0
Happy Clients
0
Attorneys
0 %
Case Wins

แนะนำตัวเอง

ผมชนบท ศุภศรี (อดีตผู้พิพากษา)

ผมจบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2515 ( เรียน 4 ปีครึ่ง…) ตอนนั้นชื่อ พรศักดิ์ ศุภศรี ครับ

คะแนนที่สอบได้ (สอบได้ลำดับที่ 14 ครับ)

สอบเนติฯ ได้สมัยที่ 25 เมื่อ ปี พ.ศ. 2515 ได้ลำดับที่ 12 แต่เพิ่งไปขอจดทะเบียนเป็นสามัญสมาชิกเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 ครับ

เข้ารับราชการเป็น ” ผู้ช่วยผู้พิพากษา ” รุ่น 19

เมื่อ ปี พ.ศ. 2521 รับราชการ 18 ปี จนเป็น ” ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี “

ลาออกไปรับสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนราษฏรที่จังหวัดพัทลุง

สิ่งที่เรากำลังทำ

สำนักงานกฎหมายชนบท ศุภศรี

ปรึกษาคดีความ และรับงานเขียนอุทธรณ์-ฎีกา

สอนคอร์สออนไลน์ วิชาการว่าความในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

เขียนหนังสือกฎหมายและ จำหน่ายหนังสือกฏหมาย (ในภาควิชาปฎิบัติ)

งานสัมมนาเทคนิคการว่าความ

 

ความรู้คู่ทนาย กระจายสู่ชาวบ้าน

จัดทำมาโดยมีจุดประสงค์ให้ท่านทนายความ นิสิตนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์และคนทั่วไปได้อ่าน ได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หวังว่าท่านผู้อ่านทุกๆท่านจะอ่านแล้วนำไปใช้ประโยชน์ในอาชีพ การศึกษา หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ 

What People Say About Us

คำรับรอง