หนังสือกฎหมายStyleชนบท

หนังสือกฎหมายชนบท

หนังสือทุกเล่มเขียนขึ้นจาก “คดียกฟ้องจากเรื่องจริง” เน้นให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานได้จริง

10 ปี การเดินทางหนังสือ ชนบท ศุภศรี